Podmienky

Prevádzkovateľom služby Single.sk je R. Boba (IČO: 45474664)

Používanie služby Single.sk je bezplatné.

Aby sa všetci používatelia cítili bezpečne a príjemne, je potrebné, aby každý dodržiaval nasledovné pravidlá:
• Rešpektujte ostatných používateľov a pristupujte k nim s úctou.
• Osobné útoky, vyhrážky, šikana a obťažovanie su neprípustné.
• Vulgárne a obscénne vyjadrovanie sa je na celej stránke zakázané.
• Nezverejňujte osobné údaje.
• Nezverejňujte informácie, ktoré Vám iný používateľ zdelil súkromne.
• Je zakázané vkladať príspevky obsahujúce, podnecujúce alebo obhajujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach.
• Nezverejňujte klamlivé a nepravdivé informácie.
• Nespamujte. Nezverejňujte opakovane rovnaký príspevok.
• Neponúkajte služby alebo tovar. Nedopytujte služby alebo tovar.
• Dodržujte právo a zákony. Nevkladajte nezákonny obsah.
• Každá osoba môže mať iba jeden účet.
• Obsah profilu musí byť v súlade s obmedzeniami spoločnosti Google

V prípade nerešpektovania pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť resp. zamietnuť členstvo na stránke.

Používateľ berie na vedomie, že službu používa výhradne na vlastné riziko.
Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú funkčnosť služby.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie služby Single.sk používateľmi alebo tretími osobami.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s používaním služby Single.sk

Tieto podmienky nadobúdaju účinnosť ich zverejnením a prevádzkovateľ má právo ich zmeniť.


Kontakt · Podmienky · Osobné údaje
© 2023 Single.sk